ALGEMENE VOORWAARDEN
Voor klusbedrijven

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Klusplaats.nl en de klusbedrijven.
  (hierna: Opdrachtnemer) en het klusbedrijf (hierna: Opdrachtgever).

 2. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt gekenmerkt door het feit dat Opdrachtnemer, in opdracht van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever de gelegenheid biedt om, tegen betaling van de vastgestelde vergoedingen, te reageren op advertenties van particulieren en bedrijven die op zoek zijn naar hulp met het uitvoeren van klussen.

 3. Opdrachtnemer is geen vertegenwoordiger van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is ook geen vertegenwoordiger van de particulieren en bedrijven die een klusbedrijf zoeken. Opdrachtnemer biedt deze bedrijven en particulieren alleen de mogelijkheid om advertenties op haar website te plaatsen.

 4. Opdrachtnemer geeft aan Opdrachtgever alleen de garantie dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om te reageren op advertenties. Opdrachtgever geeft geen enkele garanties over de aard of omvang van door particulieren of bedrijven geplaatste advertenties, noch over de geografische herkomst of spreiding daarvan.

 5. Het is verboden voor Opdrachtgever om aan bedrijven of particulieren enige mededeling te doen of suggestie te wekken die inhoudt dat er enig ander contractueel of juridisch verband bestaat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Opdrachtgever benadert belangstellenden uit eigen naam en geheel voor eigen rekening en risico.

 6. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om contact op te nemen met hulpzoekenden en om hun advertenties te raadplegen zolang Opdrachtgever de verschuldigde betalingen heeft verricht voor de periode, waarvoor hij een contract heeft gesloten. Wanneer het contract niet wordt verlengd zal de toegang tot het systeem aan het einde van de contractsduur worden afgesloten.

 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht ontstaan voor de Opdrachtgever als gevolg van zijn gebruik van de website of zijn contacten met of werkzaamheden voor hulpzoekenden. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle claims die tegen Opdrachtnemer mochten worden gebracht terzake van dergelijke schades.

 8. Alle inhoud van website van Opdrachtnemer is eigendom van Opdrachtnemer. Het is verboden om welke informatie ook uit het besloten gedeelte van de website openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het zelf doen van een aanbod aan de hulpzoekende. Met name is het ten strengste verboden om de informatie aan derden, al dan niet tegen betaling, openbaar te maken of om derden toegang tot deze informatie te geven, bijvoorbeeld door bekendmaking aan derden van de gebruikersnaam en het wachtwoord.

 9. Indien Opdrachtgever deelneemt aan het Klusplaats® Bedrijvengids of enig ander door Opdrachtnemer aangeboden informatiesysteem dient de opmaak van de pagina door Opdrachtnemer te worden bepaald, teneinde een uniformiteit in de website te garanderen.

 10. Indien blijkt dat Opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in de voorgaande artikelen heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en om de voor haar ontstane schade van Opdrachtgever te vorderen.

 11. De dienstverlening van Opdrachtnemer wordt aangeboden op basis van een  lidmaatschap.

 12. Alle geschillen die ontstaan uit of in verband met deze overeenkomst zullen in eerste instantie in onderling overleg worden opgelost. Wanneer blijkt dat overleg niet tot een oplossing leidt zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te ’s-Hertogenbosch.

 13. Deze voorwaarden en de overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden uisluitend beheerst door het Nederlandse recht.

 14. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig wanneer zij schriftelijk zijn vastgelegd en getekend door beide partijen.

 15. Indien Opdrachtgever een overeenkomst met Opdrachtnemer sluit onder toepassing van deze voorwaarden, dan worden deze voorwaarden ook geacht deel uit te maken van alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk het tegendeel is afgesproken.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Voor Consumenten

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Klusplaats.nl en de hulpzoekenden.
  (hierna: Opdrachtnemer) en de hulpzoekende (hierna: Opdrachtgever).

 2. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt gekenmerkt door het feit dat Opdrachtnemer, in opdracht van Opdrachtgever, aan Opdrachtgever de gelegenheid biedt om, tegen betaling van de eventueel vastgestelde vergoedingen, advertenties op haar website te plaatsen waarbij Opdrachtgever klusbedrijven zoekt om hem te helpen met het uitvoeren van klussen.

 3. Opdrachtnemer is geen vertegenwoordiger van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is ook geen vertegenwoordiger van klusbedrijven die reageren of de advertenties. Opdrachtnemer biedt deze klusbedrijven alleen de mogelijkheid om op de advertenties van Opdrachtgever te reageren.

 4. Opdrachtnemer geeft aan Opdrachtgever alleen de garantie dat Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om een advertentie te plaatsen. Opdrachtgever geeft geen enkele garanties over de aard van, of het aantal van de deelnemende klusbedrijven, noch over de geografische herkomst of spreiding daarvan.

 5. Het is verboden voor Opdrachtgever om aan derden enige mededeling te doen of suggestie te wekken die inhoudt dat er enig ander contractueel of juridisch verband bestaat tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Opdrachtgever maakt contact met klusbedrijven en sluit overeenkomsten met hen geheel uit eigen naam en geheel voor eigen rekening en risico.

 6. Opdrachtgever heeft de mogelijkheid om advertenties te plaatsen zolang Opdrachtgever de eventuele verschuldigde betalingen heeft verricht voor de periode, waarvoor hij een contract heeft gesloten. Wanneer het contract niet wordt verlengd zal de advertentie worden verwijderd en zal het toegang tot het systeem worden afgesloten.

 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade die mocht ontstaan voor de Opdrachtgever als gevolg van zijn gebruik van de website of zijn contacten met klusbedrijven. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle claims die tegen Opdrachtnemer mochten worden gebracht terzake van dergelijke schades.

 8. Alle inhoud van website van Opdrachtnemer is eigendom van Opdrachtnemer. Het is verboden om welke informatie ook uit het besloten gedeelte van de website openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het ontvangen van een aanbod van een klusbedrijf. Met name is het ten strengste verboden om de informatie, inclusief informatie die van klusbedrijven is verkregen, aan derden, al dan niet tegen betaling, openbaar te maken of om derden toegang tot deze informatie te geven, bijvoorbeeld door bekendmaking aan derden van de gebruikersnaam en het wachtwoord.

 9. Indien blijkt dat Opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in het voorgaande artikel heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en om de voor haar ontstane schade van Opdrachtgever te vorderen.

 10. Alle geschillen die ontstaan uit of in verband met deze overeenkomst zullen in eerste instantie in onderling overleg worden opgelost. Wanneer blijkt dat overleg niet tot een oplossing leidt zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter te ’s-Hertogenbosch.

 11. Deze voorwaarden en de overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden uisluitend beheerst door het Nederlandse recht.

 12. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig wanneer zij schriftelijk zijn vastgelegd en getekend door beide partijen.

 13. Indien Opdrachtgever een overeenkomst met Opdrachtnemer sluit onder toepassing van deze voorwaarden, dan worden deze voorwaarden ook geacht deel uit te maken van alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen, tenzij schriftelijk het tegendeel is afgesproken.

 

Delen: Twitter LinkedIn Facebook E-mail

 

Zonneplan
Klimadak
NMH
Budgetverf
Terug naar boven